Cropin
Giải pháp quản lý nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu thế giới
eGreen
Hệ thống vật tư, phần cứng cho các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao
PrimeERP
Quản lý chuỗi trong Nông nghiệp một cách hiệu quả và toàn diện

AgroPrime

Là giải pháp công nghệ cao cho Nông nghiệp Việt Nam, AgroPrime được phát triển theo định hướng hệ sinh thái thông minh bao gồm cả phần mềm giải pháp và phần cứng hệ thống bởi Elcom Prime, Elcom Corporation Cropin – một trong những giải pháp nông nghiệp hàng đầu Thế Giới – sẽ đem đến cho quý khách hàng một hệ thống quản lý chuỗi nông nghiệp thông minh. Bao gồm:

Tìm hiểu thêm

Tại sao lại chọn AgroPrime ?

Với sự kết hợp giữa các công nghệ thông minh (AI, Blockchain, IoT, Bigdata…), AgroPrime sẽ đem đến cho quý khách hàng:

Quản lý nông nghiệp

Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý quy trình canh tác, mùa vụ, dự báo dịch bệnh. Quản lý nhà kho và quản lý quy trình chế biến sản xuất đến đầu ra sản phẩm.

Tối ưu doanh số

Tiết kiệm nhân công. Giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm và thành phẩm. Từ đó gia tăng doanh số, tối ưu hóa lợi nhuận.

Phát triển kinh doanh

 Nâng cao chất lượng sản phẩm và quản lý một cách hiệu quả quá trình sản xuất. Từ đó phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường.

Nâng cao bán hàng

Bên cạnh những phương thức bán hàng thông thường. Hệ thống hỗ trợ eCommerce, đồng thời giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý bán hàng. Nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Công nghệ quản lý nông nghiệp

  • Nhà màng Nông nghiệp
  • Nhà lưới nông nghiệp
  • Hệ thống tưới tiêu
  • Hệ thống điều khiển
  • Vật tư nhà kính

  • Hệ thống mạnh mẽ và linh hoạt cho quản lý trang trại
  • Truy xuất dữ liệu, dự đoán thông tin theo địa lý
  • Truy xuất nhật ký và quản lý rủi ro ( Dịch bệnh, thời tiết,…)
  • Kết hợp các giải pháp
  • Tư vấn dựa trên nguồn dự báo vệ tinh và thời tiết
  • Báo cáo và kiểm tra từ xa
  • Hỗ trợ đưa ra quyết định và đánh giá rủi ro cây trồng

  • Quản lý mua hàng
  • Quản lý kho hàng
  • Quản lý sản xuất
  • Quản lý bán hàng
  • Quản lý nhân sự
  • Quản lý bảo dưỡng
  • Quản lý dự án
  • Báo cáo phân tích

  • Quản lý bán hàng
  • Tích hợp bán hàng online offline

  • Tư vấn phát triển nông nghiệp công nghệ cao
  • Tư vấn sản phẩm, hệ sinh thái, điều kiện tự nhiên
  • Tư vấn dinh dưỡng cây trồng
  • Tư vấn chuyển giao công nghệ trồng trọt

Khách hàng của chúng tôi

Tin Tức