eFarm
Giải pháp phần mềm quản lý Trang trại sản xuất nông nghiệp
PrimeERP
Giải pháp phần mềm quản lý Nhà máy chế biến nông nghiệp

AgroPrime

Là giải pháp công nghệ cao dành cho thị trường Nông nghiệp Việt Nam, AgroPrime được phát triển theo định hướng hệ sinh thái thông minh bao gồm các giải pháp phần mềm và phần cứng hệ thống nhằm đem đến cho quý khách hàng quản trị một hệ thống chuỗi nông nghiệp thông minh, phù hợp với môi trường vận hành và đặc thù canh tác tại Việt Nam. Bao gồm:

Tìm hiểu thêm

Tại sao lại chọn AgroPrime ?

Với sự kết hợp giữa các công nghệ thông minh (AI, Blockchain, IoT, Bigdata…), AgroPrime sẽ đem đến cho quý khách hàng:

Quản lý nông nghiệp

Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý quy trình canh tác, mùa vụ, dự báo dịch bệnh. Quản lý nhà kho và quản lý quy trình chế biến sản xuất từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

Tối ưu doanh số

Tiết kiệm nhân công. Giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm và thành phẩm. Từ đó gia tăng doanh số, tối ưu hóa lợi nhuận.

Phát triển kinh doanh

 Nâng cao chất lượng sản phẩm và quản lý một cách hiệu quả quy trình sản xuất. Từ đó phát triển kinh doanh sản phẩm, mở rộng thị trường.

Nâng cao bán hàng

Bên cạnh những phương thức bán hàng thông thường. Hệ thống hỗ trợ eCommerce, đồng thời giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý bán hàng. Nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Giải pháp nông nghiệp AgroPrime

  • Hoạt động trực tuyến và linh hoạt cho quản lý trang trại.
  • Truy xuất dữ liệu, dự đoán thông tin theo kế hoạch và thực tế.
  • Truy xuất nhật ký cây trồng và quản lý rủi ro ( Dịch bệnh, thời tiết,…)
  • Kết hợp các giải pháp điều hành từ xa cho quản lý.
  • Quản lý số dựa trên nguồn dự báo từ vệ tinh và thời tiết
  • Báo cáo và theo dõi vận hành từ xa.
  • Hỗ trợ đưa ra quyết định và đánh giá rủi ro cây trồng.

  • Quản lý mua hàng
  • Quản lý kho hàng
  • Quản lý sản xuất
  • Quản lý bán hàng
  • Quản lý nhân sự
  • Quản lý bảo dưỡng
  • Quản lý dự án
  • Báo cáo phân tích

  • Tư vấn phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
  • Tư vấn sản phẩm, hệ sinh thái, điều kiện tự nhiên nông nghiệp.
  • Tư vấn dinh dưỡng cây trồng.
  • Tư vấn chuyển giao công nghệ trồng trọt.

Khách hàng của chúng tôi

Tin Tức