Tin tức

Dự án nhà màng thủy sản Cà Mau

Sau hơn 4 tháng triển khai lắp đặt, eGreen của AgroPrime đã hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án Nhà màng thủy sản tại Cà Mau – Giai đoạn 1.

Nhà …