Bộ điều khiển tự động

Giúp bạn quản lý trang trại 1 cách thông minh, hạn chế sức lao động con người do hệ thống hoàn toàn tự động vận hành. Ngoài ra ứng dụng thông qua Cloudbox giúp bạn có thể vận hành hệ thống trên điện thoại, tiết kiệm tối đa thời gian của người trồng.

Điều khiển từ xa gồm có:

  • Điều khiển các hệ thống phụ trợ trong nhà gồm: HT tưới, HT lưới cắt nắng, quạt đối lưu, HT motor đóng mở tự động, etc.
  • Điều khiển vi khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, etc
  • Điều khiển ngoài trời cánh đồng mở

Xuất xứ: Israel, Hà Lan

Bộ điều khiển tự động hortimax
Bộ điều khiển tự động hortimax