eMap – Bản đồ số hóa diện tích nông nghiệp

eMap là giải pháp bản đồ số hóa trang trại, giúp dự báo thông tin, đánh giá và tối giảm rủi ro một cách hiệu quả và chính xác. Giải pháp được xây dựng dựa trên dữ liệu mặt đất, hình ảnh vệ tính tích hợp dữ liệu thời tiết để cung cấp thông tin chuyên sâu cho nông trại và khu vực lân cận.

Tính năng

Dữ liệu từ Farm map giúp hỗ trợ khách hàng:

  • Giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp
  • Đánh giá rủi ro tín dụng
  • Cung cấp hệ thống giám sát công nghệ lOT
  • Đánh giá rủi ro nông trại
  • Đánh giá rủi ro giá cả

 

Phân khúc thị trường

Sản xuất nông nghiệp

Công ty sản xuất nông nghiệp

Tài chính cho vay

Tài chính cho vay

Đầu vào nông nghiệp

Đầu vào nông nghiệp

Hạt giống cây trồng

Công ty hạt giống cây trồng

Chính phủ & Tư vấn

Tư vấn chính phủ

Bảo hiểm nông nghiệp

Nhà cung cấp bảo hiểm cây trồng