eWarehouse – Quản lý kho – tồn kho

eWarehouse là một giải pháp toàn diện cho quản lý kho. Hệ thống quản lý một cách hiệu quả với các tính năng như: truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng, quản lý tồn kho, đóng gói theo tiêu chuẩn.

Tính năng

  • Kiểm soát chất lượng sản phẩm
  • Quản lý tồn kho
  • Gắn thẻ SKU và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc
  • Quản lý đơn hàng

Phân khúc thị trường

Sản xuất nông nghiệp

Công ty sản xuất nông nghiệp

Hạt giống cây trồng

Công ty hạt giống cây trồng