Giải pháp

Với sứ mệnh tối ưu hóa Nông nghiệp Việt Nam trên mọi mặt, AgroPrime đem đến chuỗi giá trị cho quản lý Nông nghiệp Công nghệ cao với một hệ sinh thái bao gồm:

 

eFarm

Giải pháp quản lý trang trại thông minh – eFarm

PrimeERP

Giải pháp quản lý nhà máy chế biến – PrimeERP

Agri-Consulting

Agri-Consultant

Giải pháp tư vấn nông nghiệp bằng công nghệ cao


Hệ sinh thái nông nghiệp từ AgroPrime