Motor

Motor xuất xứ Hàn Quốc, tuổi tho cao, vận hành lắp đặt đơn giản.

Motor cuốn cửa sổ biên, cửa sổ mái

Chủng loại WSM-3520 WSM-4035 WSM-6035
Điện năng cung cấp DC24V DC24V DC24V
Tỉ lệ giảm 1/804 1/785 1/785
Hình ảnh sản phẩm
Điều kiện hoạt động thông thường Input Current 2A 2.7A 3.5A
RPM 3rpm 3.7rpm 4rpm
Torque 35Nm 40Nm 60Nm
Điều kiện hoạt động tối đa Input Current 3A 3.5A 5A
RPM 2.8rpm 3.4rpm 3.7rpm
Torque 50Nm 60Nm 90Nm
Phạm vi giới hạn (No. of turns) 20 35 35
Khối lượng 2kg 2.4kg 2.8kg
Reduction Method by Helical & Planetary gear
Chỉ thị hoạt động Đèn LED 2 màu (Đỏ/Xanh)

Motor cuốn lưới cắt nắng, Blackout

Chủng loại Output RPM Gear Ratio Phạm vi giới hạn Ổ trục Tang cuốn cáp Cân nặng
WCM-3P640-1 1Hp 2.6 640:1 0~45 Cứng 48.6mm 23.2
WCM-3P640-2 2Hp 2.6 640:1 0~45 Cứng 4086mm 25.6