Phụ kiện nông nghiệp

AgroPrime cung cấp các phụ kiện nông nghiệp cho hệ thống lớp màng, hệ thống liên động, hệ thống lưới cắt nắng, cửa sổ biên và cửa sổ mái như sau:

Trục cuốn nhôm (1 rãnh) D50, dài 6m Thanh nối cho trục cuốn nhôm Dây giằng 300m/cuộn
Móc thép cho dây giằng Móc thép cho dây giằng Kẹp nhôm cho thanh đẩy lưới
Kẹp nhôm cho thanh truyền động   Kẹp ruồi   Bánh răng truyền động (kiểu A) CLLM-AB
Thanh răng cưa, dài 5m, dày 3mm, CTLM-3.0-4965 Ổ nối giữa bánh răng và trục quay HHJT-BJ Thanh nối giữa thanh răng cưa và trục truyền động LMCTJT-27
Ổ đỡ cho thanh truyền động SSP-60   Cùm bắt cho ổ đỡ thanh truyền động   Móc treo thanh đẩy lưới
Cước Polyester SSP-70-1 (D=2mm, 1900m/cuộn) Kẹp nhẫn (đôi) SSP-43 Kẹp nhẫn (đơn) SSP-42
Dây giằng 300m/cuộn Móc thép cho dây giằng
Thanh nẹp dài 6m loại z120 và z80   Ziczak bọc nhựa   Băng dính màng