+ PrimeERP – Quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng – SM giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác. Giúp Lãnh đạo nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời. Module kết nối dữ liệu với các phân hệ khác như: “Quan hệ khách hàng”, “Bán lẻ”,  “Quản lý hàng tồn kho”, “Kế toán tổng hợp”. Đồng thời hỗ trợ tác nghiệp: Bộ phận Kinh doanh, Kế toán và Ban Lãnh đạo.

Tính năng

 • Quản lý mục tiêu kinh doanh các kênh bán hàng, so sánh các kênh bán hàng.
 • Hỗ trợ chữ ký điện tử cho phép khách hàng review và ký, xác nhận báo giá online.
 • Quản lý báo giá, cho phép tạo báo giá theo từng kênh dựa trên bảng giá chung hoặc theo hợp đồng nguyên tắc với khách hàng.
 • Cho phép báo giá các sản phẩm đính kèm, phụ kiện đi kèm.
 • Tạo báo giá online, cấu hình các mẫu báo giá theo từng loại sản phẩm.
 • Quản lý đơn hàng: Chuyển báo giá thành đơn hàng nhanh chóng nhằm tiết kiệm thời gian tạo đơn hàng.
 • Hỗ trợ cấu hình giảm giá theo sản phẩm, theo danh mục sản phẩm dựa trên giá bán gốc, giá mua theo các cách như % giá cố định hoặc cộng trừ, % dựa trên giá cố định.
 • Hỗ trợ bán hàng bằng ngoại tệ.
 • Quản lý tạo ra hóa đơn và phiếu xuất kho dựa trên đơn hàng, hỗ trợ việc tạo hóa đơn hoặc phiếu xuất kho từng phần.
 • Báo cáo phân tích bán hàng.
 • Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, đơn vị tính, bảng giá bán áp dụng cho các cửa hàng.
 • Quản lý nhiều loại hình sản phẩm khác nhau như sản phẩm lưu kho, sản phẩm dịch vụ.
 • Quản lý sản phẩm, các biến thể sản phẩm (như cùng sản phẩm nhưng khác kích thước và màu sắc).
 • Thiết lập các hạch toán kế toán tự động dựa trên hoạt động bán hàng, xuất kho dựa trên sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm.
 • Kiểm soát hạn mức tính dụng công nợ của khách hàng.
 • Hỗ trợ dashboard
 • Kiểm soát KPI
 • Phân tích đơn hàng và hóa đơn liên quan
 • Hỗ trợ phân quyền theo nhân viên kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh