+ PrimeERP – Quản lý bảo trì bảo dưỡng

Quan lý bảo dưỡng – PM hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong việc lên kế hoạch và thực hiện duy tu, bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng, máy móc, xe cộ… Công tác duy tu, bảo dưỡng được thực hiện tốt sẽ giúp tăng tuổi thọ tài sản, đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy máy móc, thiết bị khi vận hành.

Tính năng

 • Quản lý đơn vị bảo trị sửa chữa.
 • Quản lý khu vực chức năng function theo nhiều cấp.
 • Quản lý danh mục thiết bị, lý lịch thiết bị.
 • Quản lý danh mục vật tư, thuộc tính vật tư.
 • Quản lý BOM thiết bị.
 • Quản lý bộ đo bộ đếm.
 • Quản lý bảo hành.
 • Quản lý công việc bảo trì bảo dưỡng theo quy trình.
 • Quản lý tài liệu đính kèm.
 • Quản lý danh mục PRT.
 • Quản lý lệnh bảo trì.
 • Quản lý kế hoạch cung ứng vật tư.
 • Hệ thống báo cáo kiểm soát.