+ PrimeERP – Quản lý mua hàng

Quản lý mua hàng – PM là nghiệp vụ xử lý bao hàm tất cả các khoản phải mua/thuê của DN, từ việc mua các nguyên vật liệu đầu vào, mua tài sản, công cụ, dụng cụ… cũng như việc thuê/mua, vận chuyển, kho bãi, dịch vụ …

Tính năng

 • Quản lý nhà cung cấp, 1 khách hàng cũng có thể là nhà cung cấp nhằm tránh trùng lặp dữ liệu.
 • Hỗ trợ gởi yêu cầu báo giá theo email hoặc qua bưu điện
 • Tích hợp trao đổi với khách hàng và cộng tác giữa các bộ phận trong công ty trực tiếp trên, báo giá, đơn hàng
 • Quản lý yêu cầu báo giá, so sánh giá
 • Quản lý đơn hàng, tạo đơn hàng từ báo giá
 • Kiểm soát việc nhận hàng từ nhà cung cấp, hỗ trợ nhận hàng từng phần
 • Kiểm soát thanh toán cho nhà cung cấp theo các điều khoản thanh toán khác nhau.
 • Quản lý bảng giá liên quan đến các hợp đồng nguyên tắc
 • Hỗ trợ tạo các mã kiểm soát sản phẩm từ nhà cung cấp
 • Kiểm tra tồn kho
 • Thiết lập các hạch toán kế toán tự động dựa trên hoạt động mua hàng, nhập kho
 • Hỗ trợ dashboard
 • Hỗ trợ phân tích mua hàng