+ PrimeERP – Quản lý Sản xuất

Quản lý sản xuất – MaM có khả năng lập các kế hoạch sản xuất – xem xét các nhu cầu và nguồn cung cấp hàng hóa thành phẩm và bán thành phẩm để đưa ra các hạn chế về năng lực sản xuất – lao động, máy móc và nguồn lực. Xử lý các công đoạn và nguồn lực nhanh chóng để tối ưu hóa kế hoạch sản xuất cho doanh nghiệp.

Tính năng

 • Quản lý kế hoạch sản xuất – cung cấp 1 cái nhìn tổng quản và dễ dàng cho việc điều chỉnh kế hoạch và lệnh sản xuất
 • Lưu trữ thông tin sản xuất, số lô hoặc số serial
 • Quản lý các hoạt động khác như sản phẩm hư hỏng, tạo cảnh báo, thực hiện kiểm tra năng suất
 • Quản lý bổ sung nguyên vật liệu trong quá trình vận hành
 • Quản lý lệnh làm việc – dùng để theo dõi việc sản xuất các bán thành phẩm sửa dụng cho các sản phẩm
 • Quản lý lệnh sửa chữa theo dạng bảo hành, dịch vụ sửa chữa
 • Điều chỉnh các hoạt động sản xuất theo hướng thủ công
 • Quản lý khả năng thực hiện công việc và tổ chức lịch làm việc
 • Lấy thông tin định mức nguyên vật liệu của sản phẩm này ở một sản phẩm khác mà không cần thiết lập lại
 • Quản lý phiên bản định mức nguyên vật liệu – cho phép đánh giá sản phẩm và thực hiện cấu hình thay đổi khi tiến hành tạo lệnh sản xuất
 • Thiết lập định mức nguyên vật liệu dạng thay thế trong trường hợp sản phẩm đó có nhiều bán thành phẩm và cần tổng hợp trong 1 lệnh sản xuất
 • Kiểm soát sự khác nhau của các phiên bản để theo dõi thay đổi
 • Quản lý tài liệu – lưu trữ kế hoạch và công việc trực tiếp trên thông tin định mức nguyên vật liệu
 • Kiểm soát thay đổi trên quy trình sản xuất với dạng Kanban
 • Quản lý thời điểm kiểm tra chất lượng
 • Cảnh báo chất lượng
 • Sử dụng cảnh báo cho các thay đổi hoặc vấn đề khi kiểm tra chất lượng lúc hoạt động
 • Quản lý việc kiểm tra chất lượng
 • Quản lý thời gian làm việc