eSmart farm – Quản lý nông trại thông minh

eSmart Farm là một giải pháp quản lý nông trại thông minh, linh hoạt và toàn diện. Giải pháp sẽ số hóa toàn bộ dữ liệu về nông trại, từ đó phân tích, tổng hợp và hỗ trợ ra quyết định một cách nhanh chóng và chính xác. 

Tính năng

  • Quản lý nông trại linh hoạt, thông minh
  • Truy xuất nguồn gốc và dự báo đầu ra
  • Vận hành nông nghiệp hiệu quả
  • Quản lý rủi ro, sâu bệnh
  • Tư vấn nông nghiệp dựa trên vệ tinh và dự báo thời tiết
  • Quản lý từ xa
  • Phân khu vực, gắn thẻ vả quản lý theo từng phân khu
  • Vận hành trên tiêu chuẩn
  • Kết hợp các giải pháp quản lý – chế biến – bán hàng

Phân khúc thị trường

Sản xuất nông nghiệp

Công ty sản xuất nông nghiệp

Tài chính cho vay

Tài chính cho vay

Đầu vào nông nghiệp

Đầu vào nông nghiệp

Hạt giống cây trồng

Công ty hạt giống cây trồng

Chính phủ & Tư vấn

Tư vấn chính phủ

Bảo hiểm nông nghiệp

Nhà cung cấp bảo hiểm cây trồng