eSmart Sales – Quản lý bán hàng

eSmart Sale là một kênh quản lý CRM chuyên cho các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp. Hệ thống giúp dự báo,cải thiện doanh số và đảm bảo quản lý hiệu suất trên tất cả các giai đoạn bán hàng một cách thông minh, logic và hiệu quả.

Tính năng

  • Quản lý đội ngũ bán hàng
  • Quản lý hiệu suất 
  • Đặt mục tiêu bán hàng dựa trên các tiêu chuẩn
  • Hỗ trợ đặt hàng và theo dõi đơn hàng
  • Quản lý đơn hàng tại các đại lý, chi nhánh
  • Giải pháp CRM
  • Hỗ trợ đạt doanh số dựa trên phân tích thông tin dữ liệu

Phân khúc thị trường

Đầu vào nông nghiệp

Đầu vào nông nghiệp