Dự án nhà màng nông nghiệp – Mr Hưng Lâm Đồng

Dự án nhà màng nông nghiệp – Mr Hưng Lâm Đồng

Một dự án nhà màng Nông nghiệp từ eGreen của AgroPrime vừa được hoàn thành trong vòng 1 tháng thi công và lắp đặt – Nhà màng Mr Hưng – Đà Lạt – Lâm Đồng.
 • Thông tin dự án:
  * Chủ đầu tư: Mr Hưng – Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng
  * Địa điểm xây dựng: Mạc Đĩnh Chi, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  * Nhà thầu cung cấp trọng gói dự án: eGreen – AgroPrime
  * Quy mô dự án gia đoạn 1: 3.712 m2
  * Trang thiết bị cung cấp: Nhà màng Nông nghiệp cao cấp dạng lắp ghép, khẩu độ 8,0 m, Khung kèo thép mạ kẽm Z120, tải gió 80km/h, tải treo 15kg/m2, bước cột 4m.  
 • Một số hình ảnh của dự án:
Thi công lắp dựng khung thép
Thi công lợp màng
Thi công lợp màng
Hoàn thiện

Leave a Reply