Tư vấn nông nghiệp

AgroPrime là một hệ sinh thái bao gồm toàn bộ các giai đoạn trong nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thực hành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đội ngũ chuyên gia của AgroPrime luôn mong muốn được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình thông qua công tác tư vấn trực tiếp cho mọi đối tượng có định hướng xây dựng và quản lý trang trại theo hướng ứng dụng công nghệ cao.